Narodowa Fundacja Snu

Sen to 1/3 Twojego życia

BADANIE SNU
POLAKÓW
2020

Wypełnij ankietę dla dorosłych

Wypełnij ankietę dla dzieci

Wyniki i analizy

Dostępne po zakończeniu i zamknięciu ankiety